Seal team six - Hồi ký của một tay súng bắn tỉa

Seal team six - Hồi ký của một tay súng bắn tỉa

Tác giả: Howard E. Wasdin - StephenTemplin

Chuyên mục: Chính trị - Pháp luật

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm