Seal Team Six - Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa

Seal Team Six - Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa

Tác giả: Howard E. Wasdin - StephenTemplin

Chuyên mục: Chính trị - Pháp luật

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm