Warren Buffett - Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ

Warren Buffett - Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ

Tác giả: Roger Lowenstein

Chuyên mục: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Dân Trí

Đọc thêm