Warren Buffett - Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ

Tác giả: Roger Lowenstein

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Dân Trí

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 10/05/2017

50.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách