Warren Buffett - Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ

Tác giả: Roger Lowenstein

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Dân Trí

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

50.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm