Warren Buffett - Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ

Warren Buffett - Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ

Tác giả: Roger Lowenstein

Chuyên mục: Sách Kinh Tế

Nhà xuất bản: NXB Dân Trí

Đọc thêm