Tự tin khởi nghiệp

Tác giả: T. Jason Smith

Thể loại: Kinh doanh, Khởi nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp thành phố HCM

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 23/08/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm