Thư gởi Steve Jobs

Tác giả: Mark Milian

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 07/07/2017

Đọc thêm