Thư gởi Steve Jobs

Thư gởi Steve Jobs

Tác giả: Mark Milian

Chuyên mục: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Đọc thêm