Thế Lưỡng Nan Của Nhà Sáng Lập

Thế Lưỡng Nan Của Nhà Sáng Lập

Tác giả: Noam Wasserman

Chuyên mục: Khởi Nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm