Steve Jobs - Sống để thay đổi thế giới

Tác giả: Hạ Vũ

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 28/08/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm