Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh

Tác giả: John Brooks

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/09/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm