Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thể loại: Chính trị - Pháp luật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 30/12/2015

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Giới thiệu cuốn sách “Kinh Doanh Và Điều Kiện Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe Ô Tô”:

Vận tải bằng đường bộ là hình thức vận tải phổ biến và thông dụng nhất trong các loại hình vận tải, trong đó ô tô trở thành phương tiện vận tải phù hợp và đáp ứng tốt nhất những yêu cầu về thời gian và sự đa dạng trong vận chuyển các loại hàng hóa. Chính vì vậy, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hiện đang ngày càng phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu cho các nhà quản lý nhà nước về việc ban hành những quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động này.

Để giúp các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuận tiện tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức biên soạn cuốn sách “Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

Nội dung cuốn sách chủ yếu đề cập đến các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; việc cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, trách nhiệm và việc xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích và góp phần để thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật.

Waka rân trọng giới thiệu đến bạn cuốn sách Kinh Doanh Và Điều Kiện Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe Ô Tô”!

Kết nối với Waka