Khách hàng là số 1 (Bí quyết tạo cơn sốt bán hàng)

Tác giả: Kenneth Blanchard

Thể loại: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm