Kể chuyện gương hiếu thảo

Thể loại: Cổ tích - Thần thoại

Nhà xuất bản:

NXB Văn Học

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/10/2015

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Sách miễn phí

Tóm tắt sách Kể Chuyện Gương Hiếu Thảo:

"Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con"

Rồi các bài gia huấn, các sách giáo khoa xưa, rất đề cao đạo hiếu và coi trọng gương hiếu thảo, bởi các cụ quan niệm rằng, Hiếu là nền tảng của mọi đạo đức, là đức hạnh mở đầu cho nhân cách mỗi con người.

Waka trân trọng giới thiệu sách Kể Chuyện Gương Hiếu Thảo.

Kết nối với Waka