Động lực 3.0

Tác giả: Daniel H. Pink

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm