Để trở thành người bán hàng xuất sắc

Tác giả: Jeffrey J. Fox

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 13/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm