Waka công bố bản quyền


Danh sách tác phẩm do Waka sở hữu bản quyền
STT Tên tác phẩm bản gốc Tên tác phẩm bản dịch tiếng Việt Tác giả Ngày chính thức sở hữu bản quyền Tháng công bố sở hữu bản quyền Thông tin chi tiết về sản phẩm
1 Bách luyện thành thần Ân Tứ Giải Thoát 28-04-2018 04-2018 Tại đây
2 Bẫy hôn nhân, vợ trước ôm con chạy Douzi 19-12-2016 12-2016 Tại đây
3 Bổ thiên ký 28-04-2018 04-2018 Tại đây
4 Boss hung mãnh - Ông xã kết hôn nào! và Boss hung mãnh 2 - Cả đời chỉ vì em Thập Nguyệt Sơ 19-12-2016 12-2016 Tại đây
5 Boss là nữ phụ Mặc Linh 19-12-2016 12-2016 Tại đây
6 Chào buổi sáng, ông xã cool ngầu Hoàng Nhã Thần Hi 19-12-2016 12-2016 Tại đây
7 Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một Quẫn Quẫn Hữu Yêu  19-12-2016 12-2016 Tại đây
8 Công tước  Yến Tử Hồi Thời 27-12-2017 01-2018 Tại đây
9 Cuồng thám 28-04-2018 04-2018 Tại đây
10 Dạo bước phồn hoa Vân Nghê 19-12-2016 12-2016 Tại đây
11 Hệ thống phát sóng trực tiếp của Nữ Đế  Nấm Hương Xào 27-11-2017 12-2017 Tại đây
12 Hello người thừa kế Công Tử Diễn 27-11-2017 12-2017 Tại đây
13 Hồ sơ bí ẩn Khố Kỳ Kỳ 19-12-2016 12-2016 Tại đây
14 Kế hoạch theo đuổi vợ yêu U Phi Nha 27-11-2017 12-2017 Tại đây
15 Mật ngọt hôn nhân Cửu Mạch Ly 27-12-2017 01-2018 Tại đây
16 Nàng dâu cực phẩm Du Nhân 27-12-2017 01-2018 Tại đây
17 Người tìm xác Lạc Lâm Lang 27-12-2017 01-2018 Tại đây
18 Nhật ký "tiểu hoà thượng" ở thành phố Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn 27-11-2017 12-2017 Tại đây
19 Nhật ký cua trai của nữ phụ 28-04-2018 04-2018 Tại đây
20 Nhật ký trưởng thành của Nữ Oa 28-04-2018 04-2018 Tại đây
21 Nhật ký tu tiên của nữ phụ 28-04-2018 04-2018 Tại đây
22 Nhất sinh nhất thế tiếu hồng trần Quân Tử Giang Sơn 27-12-2017 01-2018 Tại đây
23 Nhất sinh nhất thế tiếu thương khung 27-12-2017 01-2018 Tại đây
24 Phượng kinh thiên 27-12-2017 01-2018 Tại đây
25 Sinh con thời mạt thế Bao Bao Tử 27-11-2017 12-2017 Tại đây
26 Thú trấn mộ 28-04-2018 04-2018 Tại đây
27 Thư viện Thiên Đạo 28-04-2018 04-2018 Tại đây
28 Tiên Sư làm Vườn 28-04-2018 04-2018 Tại đây
29 Trình Sinh 28-04-2018 04-2018 Tại đây
30 Vợ Boss là công chúa!!! 27-12-2017 01-2018 Tại đây
31 Vương phủ mỗi ngày gà bay chó chạy  27-12-2017 01-2018 Tại đây
32 Xà vương quấn thân: Bà xã, sinh quả trứng! Chu Tử Ngư 27-12-2017 01-2018 Tại đây
33 Đông Phương thần thám 27-12-2017 01-2018 Tại đây

Chi tiết công bố bản quyền Waka:

Công bố bản quyền Tháng 04-2018

Công bố bản quyền Tháng 01-2018

Công bố bản quyền Tháng 12-2017

Công bố bản quyền Tháng 12-2016

BXH THÁNG 07/2018