Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall

Tác giả: Burton G. Malkiel

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm