Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall

Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall

Tác giả: Burton G. Malkiel

Chuyên mục: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm