Bí quyết thành công sinh viên (Cẩm nang thiết yếu của học sinh sinh viên)

Bí quyết thành công sinh viên (Cẩm nang thiết yếu của học sinh sinh viên)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, GS-TS Huỳnh Ngọc Phiên, TS Trương Thị Lan Anh

Chuyên mục: Kỹ năng, Kỹ năng sống

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp thành phố HCM

Đọc thêm