90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp

90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp

Tác giả: Michael Watkins

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm