90 ngày đầu tiên làm sếp

Tác giả: Michael Watkins

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 04/04/2017

Sách đang duyệt bản quyền

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách