100 Ý Tưởng Bán Hàng Hay Nhất Mọi Thời Đại

100 Ý Tưởng Bán Hàng Hay Nhất Mọi Thời Đại

Tác giả: Ken Langdon

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Đọc thêm