100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại

100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại

Tác giả: Ken Langdon

Chuyên mục: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Đọc thêm