[Tóm tắt sách] - Tỷ phú bán giày

Tác giả: Tony Hsieh

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 04/04/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách