[Tóm tắt sách] - Steve Jobs - Những bí quyết đổi mới và sáng tạo

Tác giả: Carmine Gallo

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Bách Khoa

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm