[Tóm tắt sách] - Đánh bại phố Wall

Tác giả: Peter Lynch, John Rothchild

Thể loại: Kinh doanh, Đầu tư - Tài chính

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 12/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách