[Tóm tắt sách] - Cuộc chiến sự nghiệp

Tác giả: David F. DAlessandro

Thể loại: Kinh doanh, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 04/04/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách