[Tóm tắt sách] - Can đảm

Tác giả: Kevin & Jackie Freiberg

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/02/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm