Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Yêu em, Cassiopeia.

Tác giả:

Ngô Nhung

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/02/2015

Có lẽ không bao giờ anh quên được em, quên được Cassiopeia, quên được Dong bang shin ki, bởi đó là tuổi thanh xuân của anh.

Kết nối với Waka