Xuất khẩu cười - Phần 2

Tác giả:

Lê Hoàng

Thể loại: Văn học, Hài hước

Nhà xuất bản:

NXB Thanh Niên

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 27/07/2015

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Sách miễn phí

Tóm tắt sách Xuất Khẩu Cười:

"Nụ cười nước ta vốn, thâm, sâu, bền, đẹp, cho nên nhanh chóng nổi tiếng. Cung không đủ cầu, lượng khách hàng tăng lên vùn vụt. Thương tư nhân đổ xô về các tỉnh, thu gom tranh mua với quốc doanh.

Giá cả cũng chia làm nhiều chủng loại:

- Cười khà khà: 1000 đô-la/tiếng

- Cười ruồi: 1500 đô-la/tiếng

- Cười không ra tiếng: 1500 đô-la/tiếng

- Cười như mếu: 2000 đô-la /tiếng

Còn những loại cười móm mém, cười gằn, cười từ trong ra, cười từ ngoài vào thì giá theo thỏa thuận."

Mời các bạn đón đọc sách Xuất Khẩu Cười - Phần 2.

Kết nối với Waka