Xây dựng thương hiệu tinh gọn

Tác giả:

Laura Busche

Thể loại: Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản:

NXB Công Thương

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/05/2019

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Khi những nhóm khởi nghiệp mới thành lập bắt đầu học về phương pháp luận Khởi nghiệp Tinh gọn, họ thường hỏi tôi bao giờ thời gian thử nghiệm sẽ kết thúc để họ có thể tiến hành xây dựng “sản phẩm thật sự”. Tôi phải nói cho họ nghe rằng không có thứ gì gọi là sản phẩm cuối cùng cả...

Waka trân trọng giới thiệu Xây dựng thương hiệu tinh gọn - Laura Busche!

Kết nối với Waka