Viết kịch bản điện ảnh và truyền hình

Tác giả: Sâm Thương

Thể loại: Văn hóa nghệ thuật

Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Văn Nghệ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 09/05/2017

32.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Từ khóa: sách tham khảo,