Viết kịch bản điện ảnh và truyền hình

Viết kịch bản điện ảnh và truyền hình

Tác giả: Sâm Thương

Chuyên mục: Văn hóa nghệ thuật

Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Văn Nghệ

Đọc thêm

Từ khóa: sách tham khảo,