Vì con vì cháu...

Tác giả:

Hoàng Nghiệp Phong

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 18/02/2015

Sách miễn phí

Tự mua nhà - tự mua xe thường là nhưng cụm từ khi nói về những người thành đạt khi họ không còn ở cái tuổi đẹp nhất - mạnh nhất của đời mình nữa - tuổi thanh xuân.

Nhưng xã hội luôn có những người tuy trẻ tuổi và tài năng, họ đã bấp chấp khó khăn và đưa ra những quyết định mạo hiểm để thành công....

Ở tuổi thanh xuân của mình, tôi không hay có những quyết định mạo hiểm trong kinh doanh như mọi người thường nghĩ. Mà tôi lại có quyết định mạo hiểm về vấn đề an cư để trước khi lập nghiệp đó là quyết định mua nhà ở nơi chốn thành thị này....

Từ khóa: vì con vì cháu,

Kết nối với Waka