Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Truyện kể về đạo đức và cách làm người

Tác giả:

Hoàng Giang

Thể loại: Cổ tích - Thần thoại

Nhà xuất bản:

NXB Văn Hóa Thông Tin

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/10/2015

Tóm tắt sách Truyện kể về đạo đức và cách làm người:

Cuốn sách tổng hợp những câu truyện dân gian, những câu truyện của các danh nhân trong lịch sử.. để khuyên răn về đạo đức làm người.

Waka trân trọng giới thiệu sách Truyện kể về đạo đức và cách làm người.

Kết nối với Waka