Trở về

Tác giả:

Xanh Thẫm

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Sách miễn phí

Câu chuyện viết về một đoạn ký ức của Dũng - một đoạn ký ức mà Dũng không đủ can đảm để đối diện, khiến cho bản thân Dũng có những tổn thương về tâm lý, và câu chuyện là cuộc hành trình đối diện với những vấn đề đã qua, yêu thương lại người ba của mình, người mà trong giai đoạn đó đã không sát cánh bên Dũng, cũng chính là một cuộc hành trình quay trở về.

Kết nối với Waka