Trí tuệ xúc cảm

Tác giả: Daniel Goleman

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng sống

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/07/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm