Trạm xe và vạch kẻ

Tác giả:

Thụy

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 18/02/2015

Sách miễn phí

"Then somebody laughs like it's all just for hell
As though we could not be saved from the depth of the well
But the cloth that I make is a cloth you can sell
To pay for the gossamer seeds..."

[Follow you down to the red oak tree - James Vincent McMorrow]

Nhưng bởi vì tuổi trẻ, và chính vì tuổi trẻ, mà chúng ta được quyền sống chân thành, bằng chính bản ngã của mình. Để không chỉ ngửa mặt với nụ cười rưng rưng, chúng ta có quyền khóc òa, có quyền yêu thương, có quyền vấp ngã, dù có là ai, trong cuộc đời này.

Kết nối với Waka