Tiểu Sử Steve Jobs

Tiểu Sử Steve Jobs

Tác giả: Walter Isaacson

Chuyên mục: Nhân Vật - Bài Học

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Đọc thêm