Tiếng Việt, văn Việt, người Việt

Tác giả:

Cao Xuân Hạo

Thể loại: Khoa học xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Văn Học

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Tiếng Việt, Văn Việt, Người Việt là tập hợp những bài viết được đăng rải rác trên báo chí từ năm 1982 – 2001 của giáo sư Cao Xuân Hạo do nhóm học trò cũ của ông sưu tầm, chọn lọc, hiệu đính, biên tập, sắp xếp lại thành một tập tạp văn chia một cách ước định thành ba phần:

Tiếng Việt

Văn Việt

Người Việt và văn hoá Việt

Tập sách này phản ánh những ý kiến của ông về một số vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, văn học và văn hoá của dân tộc. Là một nhà Việt ngữ học lão thành, đương nhiên trung tâm chú ý của ông là những vấn đề của tiếng Việt, nhưng ngoài ra ông cũng quan tâm đến những vấn đề có liên quan xa gần với ngôn ngữ như văn học và văn hoá.

Trân trọng giới thiệu!

Từ khóa: ngôn ngữ học,

Kết nối với Waka