Tiếng quê

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản:

Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/04/2015

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Tóm tắt sách Tiếng quê:

Ngày ấy, đã lâu lắm rồi,  người ta chưa gọi Thái Nguyên  là Thành phố,  mà mới chỉ là một thị xã. Ngay từ lúc đó với tất cả những gì có được ở đây đã làm ra vẻ một thị xã công nghiệp rồi. Cả Thị xã Thái Nguyên chỉ có vài cái phố quang quanh chợ tỉnh. Có vài cái phố mang tên mấy vị anh hùng dân tộc, còn thì cứ tên dân giã mà gọi. Nên mới có cái phố mang tên Quán Triều . Người ta bảo , ngày xưa không biết ông vua nào đã từng đi qua đây. Đến đây thì  ông dừng lại nghỉ. Quan quân lập ra một cái quán để vua nghỉ. Khi ông đi người ta gọi ngay chỗ này là Quán Triều. Sau này có phố xá thế là người ta gọi luôn là phố Quán Triều. Chẳng biết có phải là như thế không . Lại có người cãi phố phải có cái tên Quan Triều mới đúng. Làm gì có ông vua nào mà lên cái xứ khỉ ho cò gáy này -(Ay làngày xưa khi Tây còn chưa mở đường Thái Nguyên -Bắc Cạn ) - Có chăng chỉ là quan triều đình đi kinh lý thôi. Vì thế mới gọi là Quan Triều. Không nhiều người rỗi rãi để mà tranh cãi đâu. Người ta còn bận lo làm ăn. Vả lại có cái tên mà gọi là được rồi, Quan hay Quán đâu có gì quan trọng. Nó giống như con mình , đặt cho cái tên để phân biệt đứa này với đứa khác thôi . Tên đẹp cũng là người , tên xấu có ai bảo đó không là người đâu.

Mời các bạn đón đọc sách Tiếng quê.

Kết nối với Waka