Tiếng chuông nơi cửa thiền

Tác giả:

Lê Thị Thu Thanh

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 28/02/2015

Sách miễn phí

Sau một thời gian vật lộn với sinh tử cuối cùng hắn cai nghiện thành công. Hắn xin phép sư thầy cho nó ở lại chùa để phụ giúp thầy mọi việc và tu dưỡng thêm như là một sự báo đáp công ơn với những người đã cứu mạng sống cho hắn trở về từ cõi chết. Thấy tâm nguyện của hắn như vậy nên sư thầy không hẹp lòng và khuyên nhủ “ cổng chùa luôn rộng mở, đức phật từ bi hỷ xả luôn dang rộng vòng tay để cứu chúng sanh, nhưng vượt qua được cám dỗ của trần thế, đó không phải dễ liệu con chịu được không”. Hắn không nói gì cúi đầu chào sư thầy rồi lặng lẽ về phòng.

Kết nối với Waka