Thuê ngoài từ A đến Z

Tác giả: Doglas Brown và Scott Wilson

Thể loại: Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm