The Prize: Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực

The Prize: Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực

Tác giả: Daniel Yergin

Chuyên mục: Sách Kinh Tế

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Đọc thêm