The hunchback of notre dame

Tác giả:

Victor Hugo

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/03/2015

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Sách miễn phí

Here is the haunting drama of Quasimodo, the hunchback; Esmeralda, the gypsy dancer; and Claude Frollo, the priest tortured by his own damnation. Shaped by a profound sense of tragic irony, it is a work that gives full play to the author's brilliant imagination.

Từ khóa: igroup,

Kết nối với Waka