Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Thằng Biên

Tác giả:

Hoa Dã Quỳ

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 13/01/2015

Câu chuyện giản dị và nhẹ nhàng kể về số phận của một đứa con hoang.

Từ khóa: thằng biên,

Kết nối với Waka