Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Thả lưới ước mơ

Tác giả:

Rêu

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 02/03/2015

Ước mơ là những con cá bơi giữa lòng đại dương. Có một số nhỏ, một số to, một số dễ dàng thấy được, một số phải lặn sâu xuống hàng nghìn mét dưới đáy biển mới được chiêm ngưỡng. Nhiệm vụ của chúng tôi là đi bắt chúng về. Dẫu biết thả lưới kéo về những ước mơ, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng sóng sẽ biết cách cuốn chúng tôi đi. Điều quan trọng là chúng tôi biết chính xác mình cần bắt cái gì.

Kết nối với Waka