Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Tân nhạc Việt Nam thuở ban đầu

Tác giả:

Phạm Duy

Thể loại: Văn hóa nghệ thuật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Tân nhạc Việt Nam thưở ban đầu được viết bởi cố nhạc sỹ Phạm Duy – một quyển sách nhỏ về lịch sử âm nhạc Việt Nam về thời kỳ đầu của Tân nhạc.

Quyển sách là những hồi tưởng kết hợp những khảo cứu về Tân nhạc Việt Nam trong giai đoạn 1935 đến 1945 – trong thời kỳ đất nước đang chuyển mình…

Waka trân trọng giới thiệu!

 

Kết nối với Waka