Tâm lý khách hàng và nghệ thuật phục vụ 5 sao

Tác giả: Bùi Xuân Phong

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/07/2017

40.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm