Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải dành cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải dành cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

Chuyên mục: Giáo dục, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản: NXB Giao Thông Vận Tải

Đọc thêm