Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải dành cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

Thể loại: Giáo dục, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Thực hiện Quyết định số 701/QĐ-BGTVT ngày 3 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về Đề án“Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô” và quy định tại khoản 3 Điều 62 Thông tư số 63/2014/ TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức biên soạn tài liệu: “Chương trình khung tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe”.

Tài liệu này được biên soạn và bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về hoạt động vận tải đường bộ. Trong quá trình biên soạn tài liệu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã lựa chọn, phân công các cán bộ, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, công tác lâu năm trong ngành vận tải đường bộ; nghiên cứu, tìm hiểu nhiều tài liệu chuyên ngành; cập nhập những nội dung mới nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hoàn thiện và được Bộ Giao thông vận tải cho phép in ấn, phát hành.

Kết nối với Waka