Sức mạnh của vị Giám Đốc Một Phút

Tác giả: Ken Blanchard

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp thành phố HCM

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/07/2017

10.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm