Sức mạnh của thói quen

Tác giả: Charles Duhigg

Thể loại: Kỹ năng, Hướng nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/08/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm