Sư tử tuyết bờm xanh

Tác giả:

Surya Das

Thể loại: Tôn giáo - Tâm linh

Nhà xuất bản:

NXB Hội Nhà Văn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Sư Tử Tuyết Bờm Xanh là bản dịch Việt ngữ của cuốn “The Snow Lion’s Turquoise Mane, được Surya Das tập hợp các mẩu chuyện do các vị Lạt-ma Tây Tạng kể lại, xuất bản năm 1992 tại Mỹ.

Các mẩu chuyện ngắn này nhắc nhở những chuyện liên quan đến các vị đạo sư, từ đức Thích Ca cho đến các vị hiện nay còn sống như Đạt-lai Lạt-ma. Phần lớn các mẩu chuyện này toát ra nhiều đạo vị, nhất là gián tiếp chỉ cho người đọc thấy triết lý của toàn bộ đạo Phật, đó là nhận chân ra rằng mọi hiện tượng muôn hình muôn vẻ của tâm vật chẳng qua đều là biến hiện của tự tính trong tâm thức mọi loài. Đó là tự tính vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt, lại không hề rời xa con người, nhưng trực nhận ra điều đó là một quá trình tu học gian nan mà các mẩu chuyện này cũng có nhắc đến.

Mặc dù mang nội dung phức tạp như thế, các mẩu chuyện này lại hấp dẫn người đọc vì chúng nói về những nhân vật lịch sử, về những con người đã sống thật trên trái đất này. Các mẩu chuyện này cũng thú vị ở chỗ chúng không giống các mẩu chuyện Thiền tông Trung Quốc vốn sâu thẳm nhưng đầy tính nghịch lý khắc khổ, còn ở đây nó mang đầy sự hóm hỉnh, tỏa ra một tấm lòng vô cùng nhân hậu.

Các mẩu chuyện nhắc nhiều đến những phép tu học kỳ bí, đến các vị đạo sư lạ lùng, các loại trì chú đặc biệt hay các thần thông khó tin.

Mời các bạn đón đọc Sư Tử Tuyết Bờm Xanh!

Kết nối với Waka