Steve Jobs - Thiên Tài Gàn Dở Và Câu Chuyện Thần Kỳ Về Quả Táo

Steve Jobs - Thiên Tài Gàn Dở Và Câu Chuyện Thần Kỳ Về Quả Táo

Tác giả: Leander Kahney

Chuyên mục: Nhân Vật - Bài Học

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Đọc thêm