Steve Jobs - Thiên tài gàn dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo

Steve Jobs - Thiên tài gàn dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo

Tác giả: Leander Kahney

Chuyên mục: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Đọc thêm