Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm của người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy

Thể loại: Chính trị - Pháp luật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/04/2017

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Theo nghị định số 46/2016 NĐ - CP ngày 25/5/2016 của Chính phủ đã ban hành một số quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm của người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka