Quản Trị Trong Thời Khủng Hoảng

Quản Trị Trong Thời Khủng Hoảng

Tác giả: Peter Drucker

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm