Quản trị trong thời khủng hoảng

Tác giả: Peter Drucker

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/02/2017

Đọc thêm