Phương pháp tiếp cận khách hàng thành công

Tác giả: Mike Weinberg

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/06/2017

35.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm